Bài đăng

Đức Thánh Cha đã nói với ông Alessandro Gisotti lý do tại sao ngài liên tục rút tay lại trước hàng người lên hôn nhẫn của ngài

Toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha cho các tín hữu tại Loreto nhân Lễ Truyền Tin

Toàn văn Tiếp Kiến Chung của Đức Thánh Cha

Jim Caviezel có bài diễn văn Công giáo có thể coi là tuyệt vời nhất của thế kỷ 21

Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng của Đức Thánh Cha Phanxico sẽ có hình thức một lá thư gửi giới trẻ

Đức Thánh Cha Phanxico khẳng định tầm quan trọng của việc đạt được những mục tiêu phát triển bền vững

Đôi tân hôn Công giáo chọn bữa ăn cho trẻ em nghèo thay vì buổi tiệc chiêu đãi đám cưới

Tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng về Giới trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi (Bản dịch tiếng Anh chính thức) - Bài 10 (104-113)

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Dụ ngôn cây vả không sinh trái