Bài đăng

Đức Thánh Cha chân nhận sự đau khổ của nhiều linh mục trong môi trường hiện tại

Một linh mục gọi “nhầm” số … và Chúa làm cho điều kỳ diệu xảy ra.