Bài đăng

Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Thờ ơ là nghịch lại với tình yêu của Chúa’

Bảy người thanh niên này đã nghe thấy “tiếng gọi” và niềm say mê của họ vượt xa hơn sự cảm hứng