Bài đăng

Ghi chép những câu hỏi và trả lời của Đức Thánh Cha với giới trẻ Ý

Giám đốc Bảo tàng Auschwitz nói về chuyến thăm của Đức Giáo hoàng

Những lời chào của Đức Thánh Cha tối thứ Tư từ khu Tòa Tổng giám mục

Thế giới an tâm – Đức thánh Cha Phanxico dâng lễ bình thường sau khi ngã

Anh em trai người Syria đoàn tụ tại WYD, và xin thế giới cầu nguyện

Một người hành hương #WYD bị nghiện ngập: ‘Tin mừng chữa lành’

Diễn văn của Đức Thánh Cha tại lễ Chào mừng với Giới trẻ