Bài đăng

Đức Tổng Giám mục Auza đọc diễn văn tại Liên Hợp quốc về nước, hòa bình, an ninh

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Hãy sẵn sàng cho Chúa đến thăm