Bài đăng

Suy niệm của Đức Thánh Cha trong Buổi họp mặt Cầu nguyện Đại kết của các Ki-tô hữu ở Assisi

Lời Kêu gọi Hòa bình của Đức Thánh Cha tại Lễ Bế mạc Sự kiện Assisi

Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: ‘Không có Thiên Chúa của chiến tranh!’

Chương trình chuyến thăm Assisi của Đức Thánh Cha hôm nay