Bài đăng

Đức Thánh Cha với các ngân hàng lương thực: chống đói cũng có nghĩa là chống lãng phí

Đức Thánh Cha nói với Hội Truyền Giáo Châu Phi: ‘Anh em là một gia đình đầy niềm vui và phát triển,’ là những người thậm chí có lúc liều mạng sống để rao giảng phúc âm