Bài đăng

TIẾP KIẾN CHUNG: Điều Răn thứ Bảy: ‘Chớ lấy của người’ (TOÀN VĂN)

Video công bố ý cầu nguyện tháng Mười Một của Đức Thánh Cha