Bài đăng

Đức Thánh Cha tóm tắt Ngày Thứ Sáu: Một ngày để suy tư về đau khổ – của Đức Ki-tô và của Thế giới

Đức Thánh Cha ăn trưa với những tình nguyện viên WYD

Đêm Canh Thức Cầu Nguyện WYD của Đức Thánh Cha: Hãy để lại dấu ấn của các con trên cuộc đời

Câu chuyện một người sống sót của Holocaust gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxico

Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxico trong nhà thờ Thánh Phanxico Krakow

Những lời chào mừng của Đức Thánh Cha tối thứ Năm từ tòa Tổng Giám mục

Đức Thánh Cha tại Bệnh viện Nhi chỉ trích sự tàn nhẫn của Văn hóa Loại bỏ

Thành phố Krakow: Cái nhìn tổng quát

Tại Auschwitz, Đức Thánh Cha cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa