Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Tại sao có một bức ảnh Mẹ Maria Đồng Trinh đang ngủ?

Tại sao có một bức ảnh Mẹ Maria Đồng Trinh đang ngủ?

12 tháng Tám, 2017
Tại sao có một bức ảnh Mẹ Maria Đồng Trinh đang ngủ?

Bức ảnh thể hiện niềm tin từ ban đầu của Giáo hội được gọi là “Đức Mẹ về trời.”

Thế giới cổ xưa mô tả cái chết như là “đi vào giấc ngủ.” Khái niệm này cũng được tìm thấy trong Kinh Thánh, trong Thánh vịnh chúng ta tìm được lời nguyện này, “Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, xin đoái nhìn và thương đáp lại, toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời, để con khỏi ngủ giấc ngàn thu” (Tv 13:3).
Thánh Phao-lô cũng sử dụng hình ảnh này trong thư gửi tín hữu Tê-xa-lô-ni-a khi nói về việc Chúa Giê-su cho kẻ chết sống lại, “những người đã an giấc trong Đức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su” (1 Tx 4:14).
Khi chiêm ngắm mầu nhiệm lên trời của Mẹ Maria Đồng trinh, nhiều Ki-tô hữu tiên khởi gọi đó là “Giấc ngủ của Mẹ Maria,” hay “Sự Về trời của Mẹ Maria” (“Dormition of Mary” lấy từ tiếng La-tinh domire, có nghĩa là ngủ). Điều này cho thấy rõ rằng Mẹ Maria đã chết trước khi được cất lên trời.
Thánh Gio-an thành Damascus, tường thuật lại phương cách “Thánh Juvenal, Giám mục Giê-ru-sa-lem, tại Công đồng chung Chalcedon (451), cho mọi người biết rằng Mẹ Maria đã chết trước sự hiện diện của các tông đồ, nhưng rồi mồ của mẹ, khi được mở ra, theo yêu cầu của Thánh Tô-ma, thì thấy trống rỗng; từ đó các Tông đồ kết luận rằng xác của Mẹ đã được cất lên trời.”
Truyền thống đặc biệt này rất phổ biến trong Giáo hội tiên khởi và có nhiều hình thức thay đổi khác, nhưng hầu hết đều xoay quanh việc Mẹ Maria chết trong sự hiện diện của các tông đồ. Giáo hội Đông phương vẫn mừng Lễ Mẹ Lên Trời ngày 15 tháng Tám, cùng một ngày với người Công giáo Roma mừng lễ Mẹ Lên Trời. Cả hai đều mừng cùng một biến cố, nhưng sử dụng các thuật ngữ và nhấn mạnh vào những khía cạnh khác nhau.
Giáo hội không chính thức dạy về đặc tính chính xác của việc Mẹ Maria được rước lên trời hay trước đó Mẹ đã chết. Giáo hội chỉ dạy rằng “Mẹ Maria Đồng Trinh đã hoàn tất cuộc sống nơi dương thế, được cất lên trời cả xác và hồn trong vinh quang.” Tuy nhiên, Thánh Gio-an Phao-lô II có đề cập đến trong một Buổi Tiếp Kiến Chung, “Để thông phần vào sự Phục sinh của Đức Ki-tô, Mẹ Maria trước hết thông phần vào cái chết của Ngài.” Sự Lên trời (dormition/assumption) là một ơn sủng duy nhất được ban tặng cho Mẹ Maria, một hoa trái của Sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.
Ghi nhớ điều này trong đầu nhiều họa sĩ cổ xưa đã mô tả việc lên trời của Mẹ Maria như là việc Mẹ ngủ trên giường, xung quanh là các tông đồ. Đức Ki-tô thường đứng ở giữa bức ảnh và giữ một phiên bản ảnh nhỏ của Mẹ Maria, tượng trưng cho hành động của Chúa Giê-su rước thân xác và linh hồn tinh tuyền của Mẹ Maria lên thiên đàng.
Đây là một bức ảnh tuyệt mỹ để chiêm ngắm, và nhắc chúng ta nhớ rằng con đường duy nhất để được nghỉ yên trong an bình, là trong vòng tay của Đấng Cứu Thế.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 14/08/2017]


Những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter (12-13-14 tháng Tám)

Những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter (12-13-14 tháng Tám)

Những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter (12-13-14 tháng Tám)


14 tháng Tám:
Hành trình tín thác bản thân cho Thiên Chúa bắt đầu mỗi ngày, bắt đầu từ mỗi sáng sớm.

13 tháng Tám:
Qua Mẹ Maria chúng ta nhìn thấy rằng tính khiêm hạ không phải là một nhân đức của người yếu đuối, nhưng là của người mạnh mẽ không đối xử tệ bạc với tha nhân để cảm thấy mình là người quan trọng.

12 tháng Tám:
Các bạn trẻ thân mến, chúng con là niềm hy vọng của Giáo hội. Chúng con có ước mơ về tương lai của mình không? Nếu có hãy tham gia vào #synod18! http://goo.gl/WghUvl


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 15/08/2017]


Huấn từ Kinh Truyền Tin: Tầm quan trọng của đức tin vững chắc

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Tầm quan trọng của đức tin vững chắc

‘Đức tin không phải là một con đường dễ dàng giữa những vấn đề của cuộc sống, nhưng hỗ trợ chúng ta trên hành trình và trao tặng cho nó ý nghĩa’
14 tháng Tám, 2017
Huấn từ Kinh Truyền Tin: Tầm quan trọng của đức tin vững chắc
Angelus / Foto: Francesco Sforza - © PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO
Dưới đây là bản dịch của ZENIT huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay trước và sau đọc Kinh Truyền Tin với những người tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô.
*  * *
Trước Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!
Trang Tin mừng hôm nay (Mt 14:22-33) miêu tả trình thuật Chúa Giê-su, sau khi cầu nguyện suốt đêm trên bờ biển Hồ Ga-li-lê, đã đi ra thuyền của các Tông đồ của Người bằng cách đi trên mặt nước. Thuyền đang ở giữa dòng, các tông đồ nghĩ Người là ma và quá sợ hãi. Nhưng Người trấn an các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (c. 27). Phê-rô, với tính gan dạ cố hữu của mình, đã nói với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!” (cc. 28-29). Phê-rô bước ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước tiến về Chúa Giê-su; tuy nhiên, vì cơn gió, ông quá sợ và bắt đầu chìm. Rồi ông kêu lớn: “Thưa Ngài, xin cứu con với! "31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông (cc. 30-31).
Câu truyện này có tính biểu trưng rất phong phú và nó làm chúng ta phải soi chiếu lại đức tin của chúng ta, bất kể đó là các cá nhân, hay là cộng đoàn hội thánh, kể cả đức tin của tất cả chúng ta đang hiện diện hôm nay ở đây trong Quảng trường. Liệu cộng đoàn, cộng đoàn hội thánh này, có đức tin không? Đức tin của mỗi người chúng ta như thế nào và đức tin của cộng đoàn chúng ta? Con thuyền là cuộc đời của mỗi người chúng ta và cũng là đời sống của Giáo hội. Cơn gió đại diện cho những khó khăn và thử thách của chúng ta. Lời kêu cầu của Phê-rô: “Thưa Ngài, xin truyền cho con đi đến với Ngài!” và tiếng kêu của ông: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” rất giống như khát khao của chúng ta có được sự gần gũi của Thiên Chúa, nhưng cũng kinh sợ và sầu não với những khoảng thời gian khó khăn đi theo cuộc đời của chúng ta và của cộng đoàn, đánh dấu bằng sự mong manh nội tâm và những sự khó khăn bên ngoài.
Lúc đó, đối với Phê-rô, lời bảo đảm của Chúa Giê-su vẫn không đủ, nó giống như một cái dây kéo căng mà ông có thể túm lấy để đối mặt với con sóng bủa vây và điên cuồng. Đó cũng là điều có thể xảy ra với chúng ta. Khi người ta không bấu víu lấy lời của Thiên Chúa, và muốn có một sự an toàn lớn hơn, người ta tìm đến với tử vi và thầy bói, đó là lúc người ta bắt đầu xuống dốc. Điều đó cho thấy đức tin yếu kém. Tin mừng hôm nay nhắc chúng ta nhớ rằng niềm tin vào Thiên Chúa và lời của Người không mở ra cho chúng ta con đường dẫn đến mọi thứ đều dễ dàng và bình yên phẳng lặng; nó không loại trừ những cơn dông tố cuộc đời ra khỏi chúng ta. Niềm tin ban tặng cho chúng ta tính chắc chắn về sự Hiện diện của Người, sự hiện diện của Chúa Giê-su giúp chúng ta vượt qua được những cơn cuồng phong của cuộc đời, tính chắc chắn của một bàn tay tóm lấy chúng ta để giúp chúng ta đối mặt với những khó khăn, chỉ ra cho chúng ta con đường trong đêm tối. Tóm lại, niềm tin không phải là một con đường dễ dàng giữa những khó khăn của cuộc đời, nhưng nó hỗ trợ chúng ta trên hành trình và làm cho nó có ý nghĩa.
Trình thuật này là một hình ảnh kỳ diệu về thực tại của Giáo hội trong mọi thời đại: một con thuyền trên hành trình vượt qua cũng phải đương đầu với những cơn gió thổi ngược lại và những trận cuồng phong, chúng đe dọa nhận chìm Giáo hội. Điều có thể cứu thoát Giáo hội không phải là sự can đảm và phẩm chất của mọi người trong hội thánh: sự bảo đảm chống lại không để con thuyền bị đắm là niềm tin vào Đức Ki-tô và lời của Người. Trong con thuyền này chúng ta được an toàn, cho dù có những đau khổ và yếu đuối của chúng ta, đặc biệt khi chúng ta quỳ gối và tôn thờ Thiên Chúa, giống như các tông đồ cuối cùng đã “bái lạy Người và nói: ‘Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa!’” (c. 33). Thật đẹp biết bao khi chúng ta nói câu này với Chúa Giê-su: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” Nào chúng ta cùng nhau nói câu này được chứ? “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”
Nguyện xin Mẹ Đồng Trinh Maria giúp chúng ta giữ vững được niềm tin để chống lại được với những phong ba cuộc đời, để ngồi trong con thuyền của Giáo hội, tránh những cám dỗ bước lên những con thuyền mê hồn nhưng mất an toàn của các hệ tư tưởng, theo mốt và những câu khẩu hiệu.
[Văn bản gốc: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 14/08/2017]