Bài đăng

Mục tử phải nói lên sự thật, chào đón những bước đầu tiên của mọi người

Thông điệp của Đức Thánh Cha gửi Ngày Thế giới Hòa bình thứ 50