Bài đăng

Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi những người tham dự hội nghị quốc tế, ‘Vì sự cân bằng toàn cầu’

Toàn văn sứ điệp Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 53 của Đức Thánh Cha