Bài đăng

Đức Hồng Y Turkson nói về Tông huấn Laudauto Si’ và COP 21 đến COP 22

Đức Thánh Cha: “đừng kháng cự lại ơn hối cải”