Bài đăng

Vatican công bố lịch trình chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Ma-rốc

Abu Dhabi: Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trong Thánh lễ tại Sân Vận động Zayed (Toàn văn)