Bài đăng

Toàn văn Tiếp Kiến chung: Đức Thánh Cha tập trung vào đoạn kết hành trình của Thánh Phaolo

Đức Benedict XVI sẽ là ‘người cộng tác’, không phải là ‘đồng tác giả’ của quyển sách về luật độc thân linh mục