Bài đăng

Đức Thánh Cha với các nhân viên chăm sóc sức khỏe, ‘Ước mong rằng anh chị em được truyền cảm hứng bởi mẫu gương và sự dấn thân của các thánh’

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-9/5/2019