Bài đăng

Chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha đến giáo xứ San Giulio thuộc Roma trong vùng Monteverde (Toàn văn)

Chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha đến giáo xứ San Giulio thuộc Roma trong vùng Monteverde (Toàn văn) - Phần 2 - Gặp gỡ thiếu nhi thiếu niên thanh niên