Bài đăng

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong nghi thức Sám hối: ‘Không có Chúa, chúng ta không thể vượt thắng sự dữ’

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 16-24/3/2019