Bài đăng

Thượng Hội đồng về giới trẻ tháng Mười 2018, những con số

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trong Lễ Khai Mạc Đại Hội Đồng chung Thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ, Đức tin, và sự Phân định ơn gọi