Bài đăng

Vatican tổ chức hội nghị chuyên đề về bảo vệ trẻ em ở nhà và trường học

Tòa Thánh: ‘Quyền được sử dụng thuốc trị bệnh cho mọi người là mệnh lệnh đạo đức'