Bài đăng

Đức Hồng y Parolin bình luận về Thỏa thuận giữa Tòa Thánh – nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa

Estonia: Toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha tại buổi gặp gỡ đại kết với giới trẻ

Trung quốc: Tòa Thánh, nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa, đạt Thỏa thuận Tạm thời về việc Bổ nhiệm Giám mục

Đức Thánh Cha Phanxico động viên giới trẻ Lithuanian

Đức Thánh Cha Phanxico: Diễn từ tại Diễn đàn Liên tôn G20

TIẾP KIẾN CHUNG: Chuyến đi của Đức Thánh Cha đến các quốc gia vùng Baltics (Toàn văn)

PHỎNG VẤN TẠI TALLINN: Đức Tổng Giám mục Tin lành của Estonia: “Cuộc thăm viếng của Đức Giáo hoàng sẽ là sự thể hiện tình yêu thương cho nhau”

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 16-25/9, 2018

Tại sao quá khó để chấm dứt chiến tranh ở Syria: Phỏng vấn tại hội thảo

Đức Thánh Cha thăm Nhà Bảo tàng Occupations and Freedom Struggles ở Vilnius

Huấn từ của Đức Thánh Cha tại Đền thờ Đức Mẹ Thương xót, Vilnius, Lithuania