Bài đăng

Đức Thánh Cha gửi những lời nguyện chúc tốt đẹp & Phép lành đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos

Đức Thánh Cha Phanxico bổ nhiệm Tiến sĩ Francesca Di Giovanni là Thứ trưởng Ngoại giao trong Phủ Quốc vụ khanh Vatican