Bài đăng

CẬP NHẬT: Ông Fidel Castro, nhà lãnh đạo cộng sản đã gặp gỡ ba Giáo hoàng, qua đời ở tuổi 90

Thông điệp Video Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giáo lý Xã hội của Hội thánh ở Verona