Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico: người cao tuổi mang chứng tá chân lý trường tồn

Đức Thánh Cha: Một mục tử tốt lành xa lánh quyền lực và tiền bạc và không bao giờ bị cay đắng