Bài đăng

BBC cung cấp một cái nhìn vui về chuyến viếng thăm Ireland của Đức Thánh Cha qua những con số

Huấn từ của Đức Thánh Cha và phần Hỏi-Đáp với giới trẻ trong trường đua xe ngựa Circus Maximus (toàn văn)