Bài đăng

Đức Thánh Cha gặp gỡ thanh thiếu niên vừa chịu Phép Thêm Sức (Văn bản Hỏi & Đáp được soạn trước)

Milan: 78.000 người chào đón Đức Thánh Cha tại sân vận động San Siro, trong không khí của ‘một trận bóng đá’

Đức Thánh Cha: ‘có đức tin tức là sống cuộc đời của chúng ta với niềm vui’