Bài đăng

TIẾP KIẾN CHUNG: Mùa Chay, Hành trình của Hy vọng

Bài giảng của Đức Thánh Cha Thứ Tư Lễ Tro trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Sabina All’Aventino