Bài đăng

Đức Thánh Cha nói với các nhà làm tóc: làm chứng cho các giá trị Ki-tô giáo

‘Christus Vivit’ — Văn kiện Hậu Thượng Hội đồng của Đức Thánh Cha Phanxico về Giới trẻ, phát hành ngày 2 tháng Tư, kỷ niệm ngày qua đời của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II (Toàn văn) - Bài 2 (5-21)