Bài đăng

Ý cầu nguyện Tháng Mười Hai của Đức Thánh Cha Phanxico: Chấm dứt Chiến binh Trẻ em

Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị Mục vụ cho Sinh viên Quốc tế

Các tù nhân Ý vinh danh Đức Thánh Cha Phanxico bằng điệu nhảy flashmob

Đức Hồng Y Turkson nói về Tông huấn Laudauto Si’ và COP 21 đến COP 22