Bài đăng

Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện trước Nhà Chầu: ‘Người là Thiên Chúa, con là một đứa con tội nghiệp được Người yêu’

Đức Thánh Cha gặp gỡ chủ tịch Việt nam trong một buổi tiếp kiến riêng