Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 21/6-1/7/2019

Đức Tổng Giám mục Auza: Cần có ‘sự đoàn kết liên thế hệ’ để chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta