Bài đăng

Bài giảng Lễ Sáng của Đức Thánh Cha: “Hãy tự hỏi mình: Tôi có làm ngơ, làm buồn Chúa Thánh Thần không?’”

PHỎNG VẤN: ‘Thánh Teresa Calcutta – một Ân tứ cho Ấn độ’