Bài đăng

Đức Tổng Giám mục Auza: 108 triệu người đang đói

Đức Thánh Cha Phanxico cho biết lý do ngài đồng ý phỏng vấn