Bài đăng

Toàn văn: họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha Phanxico từ Azerbaijan

TRIỀU YẾT CHUNG: Chuyến thăm đến Georgia và Azerbaijan

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho tháng Mười là cầu cho các nhà báo