Bài đăng

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxico nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho sự Chăm sóc Tạo vật

Tại sao Đức Thánh Cha đeo một dải thắt lưng?