Bài đăng

Toàn văn Hỏi-Đáp của Đức Thánh Cha Phanxico tại giáo xứ Thánh thể thuộc giáo phận Roma

Chương trình đến Geneva của Đức Thánh Cha ngày 21 tháng Sáu, 2018