Bài đăng

Lần đầu tiên sẽ có thi ca nhạc và hội họa tại Ngày Giới trẻ Thế giới ở Panama

Mexico sẽ xây dựng tượng Chúa Giê-su Ki-tô cao nhất thế giới