Bài đăng

Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô: Đừng lãnh nhận Mình Thánh một cách máy móc; phải luôn với tinh thần như khi Rước Lễ Lần Đầu

Tòa Thánh đồng tổ chức Sự kiện Bên lề LHQ tôn vinh Ngày Cha Mẹ Toàn cầu