Bài đăng

Romania: Đức Thánh Cha đến để khám phá “sự phong phú về sắc tộc, văn hóa và tôn giáo” của đất nước

Đức Thánh Cha tuyên bố: ‘Không một con người nào không thích hợp với sự sống’

Toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico trong Buổi Tiếp Kiến Chung

Đức Thánh Cha ca ngợi những ích lợi của thể thao tại Đại hội ‘Môn Bóng đá chúng tôi yêu’

Đức Thánh Cha với các ngân hàng lương thực: chống đói cũng có nghĩa là chống lãng phí

Đức Thánh Cha nói với Hội Truyền Giáo Châu Phi: ‘Anh em là một gia đình đầy niềm vui và phát triển,’ là những người thậm chí có lúc liều mạng sống để rao giảng phúc âm

Đức Thánh Cha nói với các Đại sứ ‘Trách nhiệm trọng đại’ của họ giữa những nhu cầu cấp bách

Đức Thánh Cha Phanxico ghi hình thông điệp video về cuộc điện thoại với Đức Tổng Giám mục Canterbury

Huấn từ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng: Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ ngự đến

Hồ bơi trên mái Nhà thờ Đức Bà? Dưới đây là 6 đề xuất cải tiến kỳ lạ