Bài đăng

Phép lạ đưa đến quyết định tuyên phong Chân phước cho Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen

PHỎNG VẤN: Linh mục Syria: ‘Tôi biết chiến tranh là gì, nỗi sợ chết, bản thân tôi đã có kinh nghiệm tất cả’