Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền tin Chúa nhật Thứ Ba Mùa Chay: Sự gặp gỡ của Chúa Giê-su với người phụ nữ Sa-ma-ri

Đức Thánh Cha Phanxico rời Vatican để cầu nguyện tại hai nhà thờ