Bài đăng

‘Thanh niên Bergoglio’ và ‘Giáo hoàng Phanxico’: Hai con tem nhân kỷ niệm 50 linh mục của ngài

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 21-31/10/2019