Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico nằm trong số 100 người có sức ảnh hưởng nhất của Tạp chí Time

Pakistan chặn đứng vụ tấn công khủng bố Phục sinh

Bài giảng ứng khẩu của Đức Thánh Cha trong Lễ Chúa nhật Phục sinh (toàn văn)