Bài đăng

CHUYÊN MỤC: “Nói ‘Anh yêu em’ không bao giờ là thừa, và đọc kinh “Kính mừng Maria’ cũng vậy”

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 21/9-1/10/2019