Bài đăng

Cựu toàn quyền Úc, một người vô thần cả đời, đã trở lại Công giáo

Đức Hồng y Parolin: Công trình tạo dựng đẹp nhất của Thiên Chúa là gia đình