Bài đăng

Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ, cùng dâng Lễ trong Nhà nguyện Thánh Marta

Theo sau Ba lan và Ireland Vương quốc Anh tổ chức đọc Kinh Mân Côi trên Bãi biển