Bài đăng

THÔNG BÁO: Tân Phó Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Cristiane Murray

Đức Hồng y Turkson: ‘Nơi nào không có việc làm, nơi đó không có sự phát triển’