Bài đăng

Phỏng vấn của Đức Thánh Cha với ‘Die Zeit’: Đời sống độc thân, khủng hoảng đức tin, những chuyến đi sắp tới

PHỎNG VẤN: Đức Hồng y Ravasi: ‘Cuối cùng đã có một tiếng nói của nữ giới trong Giáo triều Roma”