Bài đăng

Đức Tổng Giám mục Auza kêu gọi giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Venezuela, kể cả những biện pháp khẩn cấp

Diễn từ của Đức Thánh Cha với Liên đoàn Bóng Bầu dục Quốc gia (NFL)