Bài đăng

Hỏi và Đáp của Đức Thánh Cha với ‘Thế giới Lao động’ ở Genoa

Đức Thánh Cha Phanxico trả lời những câu hỏi của thiếu nhi về sự đau khổ và trưởng thành